ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 709
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเชียงดาว สพป. เชียงใหม่ เขต 3 88.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 85.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว สพป. น่าน เขต 1 83.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 83.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป. พะเยา เขต 1 82.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนแม่ตะละวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 82.40 ทอง 7  
8 โรงเรียน อนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1) สพป. ลำปาง เขต 1 81.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม สพป. พิจิตร เขต 1 81.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 81.40 ทอง 9  
11 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) สพป. ลำปาง เขต 2 81.40 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป. น่าน เขต 2 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 80.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านสุเม่น สพป. สุโขทัย เขต 2 80.80 ทอง 13  
15 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2 (สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) สพป. อุทัยธานี เขต 2 80.10 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. พะเยา เขต 2 80 ทอง 16  
18 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 80 ทอง 16  
19 โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) สพป. แพร่ เขต 2 77.80 เงิน 19  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 77.20 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป. สุโขทัย เขต 1 77 เงิน 21  
22 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ สพป. ลำพูน เขต 2 76.40 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. อุทัยธานี เขต 1 76.40 เงิน 22  
24 โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 76.40 เงิน 22  
25 โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 75.40 เงิน 25  
26 โรงเรียนขุนขวากพิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 74.80 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 74.80 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านปูเต้อ สพป. ตาก เขต 2 73.80 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73.80 เงิน 28  
30 โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 73.80 เงิน 28  
31 โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 73.60 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 3 73.20 เงิน 32  
33 โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ สพป. พิจิตร เขต 2 72.60 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านวนาหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 71.60 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน