ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 071
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 89.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 87.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าสัก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 85.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านร้องเรือ สพป. ลำพูน เขต 1 84.90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยแหน สพป. ลำพูน เขต 2 84.30 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป. ลำปาง เขต 3 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 78.40 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. กำแพงเพชร เขต 1 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. พิษณุโลก เขต 3 76.40 เงิน 10  
11 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 73.50 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านเหมืองง่า สพป. เชียงราย เขต 2 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ สพป. แพร่ เขต 1 72.40 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม สพป. สุโขทัย เขต 2 71.60 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. ลำปาง เขต 1 71.30 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดดงโคกขาม สพป. พิษณุโลก เขต 1 70.60 เงิน 16  
17 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) สพป. น่าน เขต 1 70 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดสังฆวิถี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 68.80 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนวัดแม่กะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 68.20 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองหมู สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 68 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ สพป. ตาก เขต 2 67.80 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 3 66.60 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 66.60 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์) สพป. แพร่ เขต 2 66.20 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านลานทอง สพป. สุโขทัย เขต 1 64.40 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 2 64 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 63.10 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านผาแล สพป. เชียงราย เขต 4 63 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 สพป. น่าน เขต 2 62.60 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา สพป. อุทัยธานี เขต 2 61.90 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนห้วยพุกวิทยา สพป. พิจิตร เขต 2 60 ทองแดง 31  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน