ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 731
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต สพป. กำแพงเพชร เขต 2 97.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. ตาก เขต 2 97.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดท่าสุ่ม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 92.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 91.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 90.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองไทรสาขาบ้านใหม่แม่เรวา สพป. นครสวรรค์ เขต 2 88.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) สพป. สุโขทัย เขต 2 87.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี สพป. น่าน เขต 2 87.33 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 86.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. เชียงราย เขต 3 85.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 85 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านเนินขวาง สพป. พิจิตร เขต 1 84.67 ทอง 16  
17 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 83.33 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านเข็ก สพป. พิษณุโลก เขต 2 83 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง สพป. พะเยา เขต 2 83 ทอง 18  
20 โรงเรียนสบเมาะวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 83 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านบวกเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82.33 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ สพป. แพร่ เขต 2 82.33 ทอง 21  
23 โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ สพป. พิจิตร เขต 2 81.67 ทอง 23  
24 โรงเรียนวัดหนองพะยอม สพป. พิษณุโลก เขต 1 81.67 ทอง 23  
25 โรงเรียนหนองแรดวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 80.67 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 80 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองไขว่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 80 ทอง 26  
28 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 79.67 เงิน 28  
29 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 79.33 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านป่าเสร้า สพป. เชียงใหม่ เขต 1 79 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว สพป. น่าน เขต 1 78.67 เงิน 31  
32 โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 78.67 เงิน 31  
33 โรงเรียนบ้านแม่เทย สพป. ลำพูน เขต 2 77.67 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านบึงหญ้า สพป. สุโขทัย เขต 1 77 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านยางลาด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 75.33 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก สพป. แพร่ เขต 1 74.67 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านแม่กา สพป. พะเยา เขต 1 72 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ สพป. อุทัยธานี เขต 1 68.67 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 68.33 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 68 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านชาติตระการ สพป. พิษณุโลก เขต 3 66.33 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 64.33 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 63.67 ทองแดง 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน