ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 732
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) สพป. แพร่ เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว สพป. น่าน เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหนองพะยอม สพป. พิษณุโลก เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" สพป. พิจิตร เขต 2 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. สุโขทัย เขต 1 95 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 95 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านทำนบ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 94 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านส่องตาแล สพป. กำแพงเพชร เขต 2 94 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านเข็มทอง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 94 ทอง 7  
10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 ( วัดสังขวิจิตร ) สพป. นครสวรรค์ เขต 2 94 ทอง 7  
11 โรงเรียนบ้านร่องแช่ สพป. เชียงราย เขต 4 93 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 93 ทอง 11  
13 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 93 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 92 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน สพป. กำแพงเพชร เขต 1 92 ทอง 14  
16 โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม สพป. พิษณุโลก เขต 3 92 ทอง 14  
17 โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ สพป. ตาก เขต 1 92 ทอง 14  
18 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 91 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 91 ทอง 18  
20 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 91 ทอง 18  
21 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 91 ทอง 18  
22 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 90 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 3 90 ทอง 22  
24 โรงเรียนอนุบาลชนแดน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 90 ทอง 22  
25 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 90 ทอง 22  
26 โรงเรียนบ้านฮวก สพป. พะเยา เขต 2 89 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ สพป. แพร่ เขต 2 89 ทอง 26  
28 โรงเรียนวัดปากน้ำ สพป. สุโขทัย เขต 2 89 ทอง 26  
29 โรงเรียนวัดหนองมะกอก สพป. อุทัยธานี เขต 2 89 ทอง 26  
30 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 89 ทอง 26  
31 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 88 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านหนองเกิด สพป. ลำพูน เขต 1 88 ทอง 31  
33 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 88 ทอง 31  
34 โรงเรียนวัดโนนสะเดา สพป. พิจิตร เขต 1 88 ทอง 31  
35 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 88 ทอง 31  
36 โรงเรียนบ้านคลองข่อย สพป. อุทัยธานี เขต 1 87 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านวังร่อง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 87 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 86 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านปิน สพป. พะเยา เขต 1 86 ทอง 38  
40 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สพป. ตาก เขต 2 86 ทอง 38  
41 โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 0 เข้าร่วม  
42 โรงเรียนบ้านดอน สพป. เชียงราย เขต 1 0 เข้าร่วม  
43 โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 0 เข้าร่วม  
44 โรงเรียนวังทองวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน