ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 737
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 95.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ สพป. แพร่ เขต 1 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสามมิตร สพป. นครสวรรค์ เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 92.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 89 ทอง 5  
7 โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา สพป. น่าน เขต 1 86.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 85.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า สพป. เชียงราย เขต 4 84.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลลำพูน สพป. ลำพูน เขต 1 84.33 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา สพป. ตาก เขต 1 83.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 83.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนเสรีศึกษา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านกองลม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 82.67 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 82 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 81 ทอง 17  
18 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส สพป. พิษณุโลก เขต 1 81 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านปางเกลือ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 80.33 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 80 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดคูยาง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 78.67 เงิน 21  
22 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล สพป. พิจิตร เขต 2 78.67 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล สพป. สุโขทัย เขต 1 78.33 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 77.67 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 77.33 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านดอนจังหัน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 77 เงิน 26  
27 โรงเรียนวังพร้าววิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 77 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านกล้วย สพป. ลำปาง เขต 3 76.67 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง สพป. พิษณุโลก เขต 2 76.33 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านปากคะยาง สพป. สุโขทัย เขต 2 76 เงิน 30  
31 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 30  
32 โรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 75.67 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" สพป. น่าน เขต 2 75 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านวังกอง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 74.67 เงิน 34  
35 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 73.33 เงิน 35  
36 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน สพป. พะเยา เขต 1 73 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านป่ายาง สพป. เชียงราย เขต 3 72 เงิน 37  
38 โรงเรียนอัยยสิริ สพป. ลำพูน เขต 2 69.33 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ สพป. อุทัยธานี เขต 1 69 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง สพป. พะเยา เขต 2 68.33 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนมัธยมวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 68 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม สพป. พิษณุโลก เขต 3 67 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนวัดวังแดง สพป. พิจิตร เขต 1 67 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนบ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) สพป. แพร่ เขต 2 61.67 ทองแดง 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน