ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 738
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 86.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอุทิศศึกษา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา สพป. เชียงราย เขต 3 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าแกเครือ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 83.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 81.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 81.66 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านเวียงหมอก สพป. เชียงราย เขต 4 80.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี สพป. ลำปาง เขต 2 78.66 เงิน 8  
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 สพป. ตาก เขต 1 78.66 เงิน 8  
10 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78.66 เงิน 8  
11 โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร สพป. ลำพูน เขต 2 78.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพป. พะเยา เขต 2 78.33 เงิน 11  
13 โรงเรียนวิมานทิพย์ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 77.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนจ่าการบุญ สพป. พิษณุโลก เขต 1 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านวังหิน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 76.66 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองดู่ สพป. พิษณุโลก เขต 2 76.66 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ สพป. อุทัยธานี เขต 1 76.60 เงิน 17  
18 โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย(แผนกประถมฯ) สพป. เชียงราย เขต 1 76.33 เงิน 18  
19 โรงเรียนใบบุญลำพูน สพป. ลำพูน เขต 1 76.33 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านน้ำจวง สพป. พิษณุโลก เขต 3 75.99 เงิน 20  
21 โรงเรียนโถงจื้อ สพป. พิจิตร เขต 2 75.66 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 75.33 เงิน 22  
23 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 74.32 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป. แพร่ เขต 1 73.99 เงิน 24  
25 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 73.99 เงิน 24  
26 โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) สพป. สุโขทัย เขต 1 73.66 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. นครสวรรค์ เขต 3 73 เงิน 27  
28 โรงเรียนพุ่ยฮัว สพป. สุโขทัย เขต 2 72.66 เงิน 28  
29 โรงเรียนวัดโรงม้า สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 72.66 เงิน 28  
30 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) สพป. ตาก เขต 2 72.32 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านวังขอน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 72 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านวังอ้อ สพป. พิจิตร เขต 1 71.99 เงิน 32  
33 โรงเรียนเสรีศึกษา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 71.99 เงิน 32  
34 โรงเรียนชุมชนบ้านสา สพป. ลำปาง เขต 3 71.66 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านแม่จว้า สพป. พะเยา เขต 1 71.66 เงิน 34  
36 โรงเรียนบ้านโป่งคำ สพป. น่าน เขต 1 71.66 เงิน 34  
37 โรงเรียนช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ สพป. แพร่ เขต 2 71.32 เงิน 37  
38 โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 71 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านผาปูน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 70.99 เงิน 39  
40 โรงเรียนสหวิทยาศึกษา สพป. นครสวรรค์ เขต 1 70.66 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ สพป. เชียงราย เขต 2 70.33 เงิน 41  
42 โรงเรียนมณีพฤกษ์ สพป. น่าน เขต 2 70.33 เงิน 41  
43 โรงเรียนบ้านแม่โถ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 68.99 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านผาละปิ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 62.66 ทองแดง 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน