ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 739
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 88.32 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 86.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแควมะกอก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 84.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านวังขอน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 83.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ตีบ สพป. ลำปาง เขต 1 83.66 ทอง 6  
8 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 83.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม สพป. พิษณุโลก เขต 2 82.66 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 82.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 82.32 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สพป. เชียงราย เขต 3 81.99 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 81.99 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป. พะเยา เขต 1 81 ทอง 14  
16 โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) สพป. พิจิตร เขต 1 80.66 ทอง 16  
17 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 80.66 ทอง 16  
18 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 80.66 ทอง 16  
19 โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 79.66 เงิน 19  
20 โรงเรียนป่าตันวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 79.33 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านเนินทอง สพป. พิษณุโลก เขต 3 79.32 เงิน 21  
22 โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 78 เงิน 22  
23 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 สพป. ตาก เขต 2 78 เงิน 22  
24 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77.32 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดพร้าว สพป. พิจิตร เขต 2 77 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) สพป. แพร่ เขต 1 76.99 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 76.66 เงิน 27  
28 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 75.33 เงิน 28  
29 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย สพป. นครสวรรค์ เขต 3 75.32 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 73.99 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา สพป. ตาก เขต 1 69.66 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย สพป. สุโขทัย เขต 1 68.32 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า สพป. น่าน เขต 1 67.99 ทองแดง 33  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน