ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 740
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านลานกระบือ สพป. สุโขทัย เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเนินคนธา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดคุยขวาง สพป. พิษณุโลก เขต 1 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. น่าน เขต 1 73 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่กิ้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 72 เงิน 6  
8 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 72 เงิน 6  
9 โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 สพป. น่าน เขต 2 71 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งตัน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 71 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านแม่สะแมง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 71 เงิน 9  
12 โรงเรียนปางมะกาดวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลวชิร สพป. พิจิตร เขต 1 70 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านผาเสริฐ สพป. เชียงราย เขต 1 68 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านสบวาก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 68 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม สพป. สุโขทัย เขต 2 68 ทองแดง 14  
17 โรงเรียนวัชรสหศึกษา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 68 ทองแดง 14  
18 โรงเรียนวัดสบแม่ทำ สพป. ลำปาง เขต 2 68 ทองแดง 14  
19 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง สพป. พะเยา เขต 2 67 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 67 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 66 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา สพป. ลำพูน เขต 2 66 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนดรุณพัฒนา สพป. ลำพูน เขต 1 65 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านเจ้าวัด สพป. อุทัยธานี เขต 2 65 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 65 ทองแดง 23  
26 โรงเรียนบ้านป่าตึง สพป. พะเยา เขต 1 64 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านพานทอง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 63 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 63 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล สพป. แพร่ เขต 2 63 ทองแดง 27  
30 โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 2 61 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 61 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา สพป. พิษณุโลก เขต 3 61 ทองแดง 30  
33 โรงเรียนบ้านหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 59 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนวัดช่างกระดาษ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 59 เข้าร่วม 33  
35 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 59 เข้าร่วม 33  
36 โรงเรียนบ้านห้วยสูน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 56 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนวังก้านเหลือง สพป. พิจิตร เขต 2 56 เข้าร่วม 36  
38 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 55 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) สพป. อุทัยธานี เขต 1 53 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป. แพร่ เขต 1 53 เข้าร่วม 39  
41 โรงเรียนบ้านเทอดไทย สพป. เชียงราย เขต 3 51 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านริมใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน