ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 741
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 81 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านฝาย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน สพป. พะเยา เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 66 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านปากคะยาง สพป. สุโขทัย เขต 2 66 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนบ้านสว้า สพป. น่าน เขต 2 66 ทองแดง 4  
7 โรงเรียนบ้านหินดาด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 66 ทองแดง 4  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 65 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 65 ทองแดง 8  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 64 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดน้ำพุ สพป. ลำพูน เขต 1 64 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 64 ทองแดง 11  
14 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ สพป. เชียงราย เขต 4 63 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 63 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนบ้านแม่แลบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 62 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข สพป. กำแพงเพชร เขต 2 61 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย สพป. พิษณุโลก เขต 1 61 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนบ้านท่ามงคล สพป. น่าน เขต 1 60 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 60 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 59 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ สพป. เชียงราย เขต 3 58 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ สพป. ลำพูน เขต 2 57 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านคลองลาน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 57 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. อุทัยธานี เขต 1 57 เข้าร่วม 23  
26 โรงเรียนบ้านแม่กา สพป. พะเยา เขต 1 57 เข้าร่วม 23  
27 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง สพป. พิจิตร เขต 2 57 เข้าร่วม 23  
28 โรงเรียนบ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บำรุง) สพป. แพร่ เขต 1 56 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองพระ สพป. พิจิตร เขต 1 56 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่า สพป. ตาก เขต 2 56 เข้าร่วม 28  
31 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 56 เข้าร่วม 28  
32 โรงเรียนเสรีวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 56 เข้าร่วม 28  
33 โรงเรียนปงยางคก(ทิพย์ช้างอนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 55 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านแม่ตูบ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 54 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านโป่งหว้า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 53 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านผาท่าพล สพป. พิษณุโลก เขต 2 52 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. แพร่ เขต 2 51 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 51 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 51 เข้าร่วม 37  
40 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 50 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) สพป. สุโขทัย เขต 1 50 เข้าร่วม 40  
42 โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 49 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 48 เข้าร่วม 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน