ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 748
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง สพป. น่าน เขต 1 91.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร สพป. แพร่ เขต 1 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 86.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดศรีโพธาราม สพป. เชียงใหม่ เขต 4 85 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) สพป. เชียงใหม่ เขต 3 84.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยเอียน สพป. เชียงราย เขต 4 81.66 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 81.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 79.66 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 79.33 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) สพป. สุโขทัย เขต 2 78.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยตูม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 76.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง สพป. เชียงราย เขต 3 75.66 เงิน 15  
16 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก สพป. พิจิตร เขต 1 69 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 60 ทองแดง 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน