ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 749
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก สพป. กำแพงเพชร เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. สุโขทัย เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนานกกก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 84.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บำรุง) สพป. แพร่ เขต 1 84.33 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) สพป. พิษณุโลก เขต 1 82.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 82.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดท่าทอง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 81.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านพร้าว สพป. พิษณุโลก เขต 3 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองเงือก สพป. ลำพูน เขต 1 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า สพป. ตาก เขต 1 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก สพป. พิจิตร เขต 1 62.33 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านปางถ้ำ สพป. พะเยา เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน