ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 075
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด สพป. พิษณุโลก เขต 2 88.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว สพป. สุโขทัย เขต 1 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านซาวหลวง สพป. น่าน เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. ลำปาง เขต 1 85.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 82.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดยางงาม(ประชาพัฒนา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่บอน สพป. ลำพูน เขต 2 75.67 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง สพป. เชียงราย เขต 3 71.67 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" สพป. น่าน เขต 2 70.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านป่าตึง สพป. พะเยา เขต 1 70 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วน สพป. ตาก เขต 1 69 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 67.67 ทองแดง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน