ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 750
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. น่าน เขต 2 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดอรัญญิก สพป. พิษณุโลก เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย สพป. ลำพูน เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองทราย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว สพป. น่าน เขต 1 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว สพป. สุโขทัย เขต 1 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ สพป. พิจิตร เขต 2 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านน้ำริน สพป. พิษณุโลก เขต 2 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ สพป. ตาก เขต 2 83 ทอง 9  
11 โรงเรียนวังทองวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ สพป. พิษณุโลก เขต 3 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านโป่งแดง สพป. ตาก เขต 1 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 71 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง สพป. เชียงราย เขต 3 71 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านวังตาช่วย สพป. กำแพงเพชร เขต 2 70 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 70 เงิน 17  
19 โรงเรียนวัดบ้านเกาะ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน