ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 752
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. น่าน เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดอรัญญิก สพป. พิษณุโลก เขต 1 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านผาลาด สพป. พะเยา เขต 2 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านน้อย"ปรึกอุทิศ" สพป. พิจิตร เขต 2 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยสะแก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 79 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านแม่รัง(จัดสรรราษฏร์สงเคราะห์) สพป. แพร่ เขต 2 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 78 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว สพป. เชียงราย เขต 1 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านมาบกระเปา สพป. พิจิตร เขต 1 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 76 เงิน 13  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนบางยางพัฒนา สพป. พิษณุโลก เขต 3 75 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านห้วยพลู สพป. ตาก เขต 1 75 เงิน 15  
18 โรงเรียนบ้านวังไผ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 74 เงิน 18  
19 โรงเรียนผาปังวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 74 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป. กำแพงเพชร เขต 1 73 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 72 เงิน 21  
22 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 สพป. เชียงใหม่ เขต 2 71 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านช้างตะลูด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 70 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง สพป. อุทัยธานี เขต 1 69 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนวัดท่าทอง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 69 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนบ้านปวง สพป. ลำพูน เขต 2 68 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ตาก เขต 2 68 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนบ้านแม่สวด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 68 ทองแดง 26  
29 โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา สพป. น่าน เขต 1 68 ทองแดง 26  
30 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 68 ทองแดง 26  
31 โรงเรียนเเม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) สพป. แพร่ เขต 1 68 ทองแดง 26  
32 โรงเรียนบ้านคลองไทรสาขาบ้านใหม่แม่เรวา สพป. นครสวรรค์ เขต 2 66 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านวังตาช่วย สพป. กำแพงเพชร เขต 2 66 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 66 ทองแดง 32  
35 โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ สพป. ลำพูน เขต 1 66 ทองแดง 32  
36 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) สพป. สุโขทัย เขต 2 66 ทองแดง 32  
37 โรงเรียนบ้านป่าเสร้า สพป. เชียงใหม่ เขต 1 65 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนวังทองวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 64 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนวัดทัพหมัน สพป. อุทัยธานี เขต 2 63 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก สพป. พะเยา เขต 1 62 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านแม่ลาย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 61 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง สพป. เชียงราย เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน