ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 753
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจ่าการบุญ สพป. พิษณุโลก เขต 1 96.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมัธยมวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 95.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป. แพร่ เขต 1 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) สพป. อุทัยธานี เขต 1 92.16 ทอง 4  
5 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 90.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 90 ทอง 6  
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) สพป. เชียงราย เขต 3 87.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนทองประสาทเวทย์ สพป. อุทัยธานี เขต 2 76.83 เงิน 9  
10 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 76.83 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ สพป. ตาก เขต 2 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนผาช่อวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 67.83 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านเเพะยันต์ดอยเเช่ สพป. ลำพูน เขต 1 67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 65.83 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนเยาวชนศึกษา สพป. พิจิตร เขต 2 61.66 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน