ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 756
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนปิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง สพป. อุทัยธานี เขต 1 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. พิษณุโลก เขต 3 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น สพป. เชียงราย เขต 2 69 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 68 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน