ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 757
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป. ตาก เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป. พะเยา เขต 1 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า สพป. ตาก เขต 1 96 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 95 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร (วันครู 2504) สพป. กำแพงเพชร เขต 2 94 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านวาวี สพป. เชียงราย เขต 2 93 ทอง 8  
9 โรงเรียนปรียาโชติ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 91 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง สพป. อุทัยธานี เขต 1 90 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) สพป. พิษณุโลก เขต 2 89 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านแก่ง สพป. สุโขทัย เขต 2 88 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 87 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านพุบอน สพป. อุทัยธานี เขต 2 86 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านแม่ป๋าม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านกิ่วลม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 79 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดวังเรือน สพป. พิจิตร เขต 2 78 เงิน 18  
19 โรงเรียนดาราวิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 77 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านต้นรุง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 20  
21 โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 75 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป. แพร่ เขต 2 74 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 73 เงิน 23  
24 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สพป. สุโขทัย เขต 1 72 เงิน 24  
25 โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา สพป. น่าน เขต 1 71 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สพป. เชียงราย เขต 3 69 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก สพป. พิจิตร เขต 1 68 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 67 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 66 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฏร์วิทยา) สพป. แพร่ เขต 1 65 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านดงขุย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 64 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม สพป. พิษณุโลก เขต 3 63 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) สพป. เชียงราย เขต 4 62 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านวังถ้ำ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 61 ทองแดง 34  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน