ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 758
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป. ตาก เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. เชียงราย เขต 3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 96 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) สพป. พิษณุโลก เขต 2 95 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง สพป. อุทัยธานี เขต 1 94 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 93 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง สพป. น่าน เขต 1 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนอุดมพัฒนา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านช้างตะลูด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น สพป. เชียงราย เขต 2 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านดอนปิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 70 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) สพป. แพร่ เขต 1 69 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านโกรกลึก สพป. อุทัยธานี เขต 2 68.50 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ สพป. พิจิตร เขต 2 68 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 67.50 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนสกาดพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 67 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก สพป. พิจิตร เขต 1 66.50 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 66 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า สพป. ตาก เขต 1 65.50 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านต๋อม สพป. พะเยา เขต 1 64.50 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 64 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 63.50 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. พิษณุโลก เขต 3 60 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน