ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 759
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 96.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 95.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 95.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก สพป. พะเยา เขต 1 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 94.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 93.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองยาว สพป. เชียงใหม่ เขต 3 93.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์) สพป. เชียงราย เขต 3 93 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 93 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป. ลำพูน เขต 1 92.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านวังว้า สพป. น่าน เขต 2 92.80 ทอง 10  
12 โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 92.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านจันทิมา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 92.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง สพป. ลำปาง เขต 1 92.40 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 92.40 ทอง 13  
16 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน สพป. ลำปาง เขต 3 92.40 ทอง 13  
17 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 92.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ สพป. พะเยา เขต 2 92.20 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านแม่ระหัน สพป. พิษณุโลก เขต 1 92.20 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง สพป. ลำปาง เขต 2 92 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 2 91.80 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านไร่ฝาย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 91.80 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ สพป. สุโขทัย เขต 1 91.60 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านกระโดนเตี้ย สพป. กำแพงเพชร เขต 2 91.40 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านชมภู สพป. เชียงราย เขต 4 91.40 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง สพป. น่าน เขต 1 91.40 ทอง 24  
27 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 91.20 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านสลก สพป. แพร่ เขต 2 91.20 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านโคกตะขบ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 91.20 ทอง 27  
30 โรงเรียนวัดดอนจั่น สพป. เชียงใหม่ เขต 1 91.20 ทอง 27  
31 โรงเรียนบ้านผาต้าย สพป. ลำพูน เขต 2 91 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90.60 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านแม่ปาน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 90.60 ทอง 32  
34 โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ สพป. ตาก เขต 1 90.40 ทอง 34  
35 โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" สพป. พิจิตร เขต 2 90 ทอง 35  
36 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 89.80 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านปางชัย สพป. นครสวรรค์ เขต 2 89.80 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านหนองไขว่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 89.80 ทอง 36  
39 โรงเรียนบ้านดงยางใต้ สพป. อุทัยธานี เขต 1 89.20 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านห้วยนกแล สพป. ตาก เขต 2 89 ทอง 40  
41 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ สพป. แพร่ เขต 1 88.80 ทอง 41  
42 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 88.20 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านป่าคา สพป. สุโขทัย เขต 2 87.80 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านรังงาม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 86.80 ทอง 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน