ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 760
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 93.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านก๊อน้อย สพป. พะเยา เขต 2 89.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 87.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. พะเยา เขต 1 87.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนสาธิต สพป. กำแพงเพชร เขต 1 85.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา สพป. สุโขทัย เขต 1 85.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) สพป. สุโขทัย เขต 2 85.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนจ่าการบุญ สพป. พิษณุโลก เขต 1 84.25 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลตาก สพป. ตาก เขต 1 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง สพป. ลำปาง เขต 2 83.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านไม้สลี สพป. ลำพูน เขต 2 82.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. พิษณุโลก เขต 3 81.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านดงยางใต้ สพป. อุทัยธานี เขต 1 81.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว สพป. พิจิตร เขต 2 80.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๘ (บ้านงอบ) สพป. น่าน เขต 2 80.80 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านนาคา สพป. น่าน เขต 1 80.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น สพป. กำแพงเพชร เขต 2 80.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านป่าลาน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 80.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนทองประสาทเวทย์ สพป. อุทัยธานี เขต 2 80 ทอง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 79.60 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดท่าทอง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 78.20 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดเหมืองง่า สพป. ลำพูน เขต 1 78 เงิน 23  
24 โรงเรียนเทพนารี สพป. แพร่ เขต 2 77.60 เงิน 24  
25 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 76.80 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง สพป. เชียงราย เขต 3 76.60 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 76.60 เงิน 26  
28 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 1 75.60 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 75 เงิน 29  
30 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 75 เงิน 29  
31 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 74.20 เงิน 31  
32 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) สพป. ตาก เขต 2 73.60 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 73.40 เงิน 33  
34 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 72.60 เงิน 34  
35 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป. แพร่ เขต 1 72.20 เงิน 35  
36 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป. ลำปาง เขต 3 71.80 เงิน 36  
37 โรงเรียนวัดบ้านพลัง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 71 เงิน 37  
38 โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม สพป. เชียงราย เขต 4 53.20 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา สพป. พิจิตร เขต 1 53 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนร่องธารวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 52.80 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนชมชน 3 บ้านเนินกุ่ม สพป. พิษณุโลก เขต 2 52.40 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 52.40 เข้าร่วม 41  
43 โรงเรียนบ้านน้ำตกแม่กลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 51.20 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน