ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 761
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ สพป. ตาก เขต 1 96.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู สพป. เชียงใหม่ เขต 4 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 90.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 90.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) สพป. แพร่ เขต 2 89.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) สพป. พิจิตร เขต 2 88.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 87.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดท่าทอง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 87.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 86.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 86.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 86.40 ทอง 10  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 84.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 83.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านทุ่งแต สพป. พะเยา เขต 2 83.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านขมวด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 82.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) สพป. สุโขทัย เขต 1 81.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านคลองทราย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 81.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านแม่ลาย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 81.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพป. พิษณุโลก เขต 2 80.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง สพป. อุทัยธานี เขต 1 80.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม สพป. พิษณุโลก เขต 3 80.60 ทอง 20  
22 โรงเรียนวัดสันคะยอม สพป. ลำพูน เขต 1 80.60 ทอง 20  
23 โรงเรียนวัดบึงกอก สพป. พิษณุโลก เขต 1 80.20 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 79.40 เงิน 24  
25 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 78.20 เงิน 25  
26 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 77.60 เงิน 26  
27 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 77.20 เงิน 27  
28 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 76 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านร่องจว้า สพป. พะเยา เขต 1 72.20 เงิน 29  
30 โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา สพป. น่าน เขต 1 66.80 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล สพป. เชียงราย เขต 3 64.80 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านวังบาล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 63.20 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล สพป. นครสวรรค์ เขต 3 45 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด สพป. เชียงราย เขต 4 45 เข้าร่วม 33  
35 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ สพป. ลำพูน เขต 2 45 เข้าร่วม 33  
36 โรงเรียนบ้านห้วยโป้ สพป. สุโขทัย เขต 2 45 เข้าร่วม 33  
37 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร สพป. แพร่ เขต 1 45 เข้าร่วม 33  
38 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 45 เข้าร่วม 33  
39 โรงเรียนบ้านแม่ละนา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 45 เข้าร่วม 33  
40 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สพป. ตาก เขต 2 45 เข้าร่วม 33  
41 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) สพป. ลำปาง เขต 2 45 เข้าร่วม 33  
42 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) สพป. พิจิตร เขต 1 45 เข้าร่วม 33  
43 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี สพป. น่าน เขต 2 45 เข้าร่วม 33  
44 โรงเรียนบ้านหูช้าง สพป. อุทัยธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน