ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 764
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม สพป. กำแพงเพชร เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดศรีดอนชัย(สารภี) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าสัก (แม่จริม) สพป. น่าน เขต 1 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง 5  
7 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 80 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านซำหวาย สพป. พิษณุโลก เขต 2 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองลาน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนร่องธารวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 71 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหรรษา สพป. สุโขทัย เขต 1 70 เงิน 11  
12 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สพป. พิจิตร เขต 1 66 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยสะแก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 66 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนวัดประสาทวิถี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 66 ทองแดง 13  
16 โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน (วังสำโรง) สพป. พิจิตร เขต 2 66 ทองแดง 13  
17 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 2 64 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวัดท่าทอง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 62 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านห้วยผา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 61 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 58 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 57 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านจำไก่ สพป. พะเยา เขต 1 57 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. แพร่ เขต 2 56 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. ลำพูน เขต 2 54 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านบงตัน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 54 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนวัดปางมะกล้วย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 54 เข้าร่วม 24  
27 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ สพป. ลำปาง เขต 1 53 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บำรุง) สพป. แพร่ เขต 1 53 เข้าร่วม 27  
29 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง สพป. พิษณุโลก เขต 3 51 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก สพป. พิษณุโลก เขต 1 50 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. อุทัยธานี เขต 1 48 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนบ้านห้วยลาน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 47 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนเพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง)ฯ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 46 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 45 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านปงใหม่ สพป. พะเยา เขต 2 39 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านป่าเลา สพป. ลำพูน เขต 1 39 เข้าร่วม 35  
37 โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 37 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 33 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านขอนซุง สพป. สุโขทัย เขต 2 25 เข้าร่วม 39  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน