ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 766
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา สพป. พะเยา เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 99.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง สพป. ตาก เขต 1 99.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกกจั่น สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 99 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สพป. อุทัยธานี เขต 2 99 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านปางสุด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 99 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านห้วยโผ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 99 ทอง 4  
8 โรงเรียนอินทารามวิทยา สพป. นครสวรรค์ เขต 1 99 ทอง 4  
9 โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี สพป. อุทัยธานี เขต 1 99 ทอง 4  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 2 98 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านป่าลาน สพป. น่าน เขต 2 98 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 98 ทอง 10  
13 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา สพป. พะเยา เขต 2 98 ทอง 10  
14 โรงเรียนภัทรวิทยา สพป. ตาก เขต 2 98 ทอง 10  
15 โรงเรียนวัดสบจาง สพป. ลำปาง เขต 1 98 ทอง 10  
16 โรงเรียนวัดคลองเจริญ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 97 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านก่อ สพป. ลำปาง เขต 3 96 ทอง 17  
18 โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา สพป. สุโขทัย เขต 2 96 ทอง 17  
19 โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 สพป. เชียงใหม่ เขต 5 95 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านรักไทย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 93 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านหลักปัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 92 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์) สพป. แพร่ เขต 2 92 ทอง 21  
23 โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ สพป. พิจิตร เขต 2 90 ทอง 23  
24 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 90 ทอง 23  
25 โรงเรียนอุสาหะวิทยา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 90 ทอง 23  
26 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 87 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 85 ทอง 27  
28 โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 80 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองปลา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 74 เงิน 29  
30 โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 74 เงิน 29  
31 โรงเรียนบ้านแม่เทย สพป. ลำพูน เขต 2 71 เงิน 31  
32 โรงเรียนวัดสันป่าสัก สพป. ลำพูน เขต 1 70 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 69 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านสบแม่รวม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 69 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนบ้านปงของ(ธรรมราษฎร์นุกูล) สพป. เชียงราย เขต 3 63 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. พิจิตร เขต 1 58 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนวชิราลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 4 52 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนวัดหางตลาด สพป. สุโขทัย เขต 1 49 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านดอยช้าง สพป. เชียงราย เขต 2 48 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนรัฐราษฏร์สงเคราะห์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 48 เข้าร่วม 39  
41 โรงเรียนบ้านนาไพร สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 37 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านสันทะ สพป. น่าน เขต 1 37 เข้าร่วม 41  
43 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. พิษณุโลก เขต 3 - -  
44 โรงเรียนวัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) สพป. แพร่ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน