ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 768
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเข็ก สพป. พิษณุโลก เขต 2 95.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 95.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม สพป. พิษณุโลก เขต 1 94.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 94.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 94.60 ทอง 4  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 94.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 94 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 93.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านป่าเหว สพป. ลำปาง เขต 3 92.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน สพป. ลำพูน เขต 1 92.40 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง สพป. พะเยา เขต 2 92 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านวังเวิน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 92 ทอง 11  
13 โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู สพป. เชียงใหม่ เขต 4 91.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) สพป. น่าน เขต 1 91.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุชนวัฒนา สพป. นครสวรรค์ เขต 1 91.60 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 91.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดสันทรายมูล สพป. เชียงใหม่ เขต 2 91.20 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านหนองกวาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 91 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป. แพร่ เขต 2 91 ทอง 18  
20 โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ สพป. ตาก เขต 1 90.80 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดสวนดอก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 90.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 90.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านป่ายาง สพป. เชียงราย เขต 3 90 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านดอยติ้ว สพป. น่าน เขต 2 89.80 ทอง 24  
25 โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง สพป. แพร่ เขต 1 89.80 ทอง 24  
26 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) สพป. สุโขทัย เขต 2 89.80 ทอง 24  
27 โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม สพป. พิจิตร เขต 1 89.60 ทอง 27  
28 โรงเรียนผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) สพป. ลำปาง เขต 1 88.80 ทอง 28  
29 โรงเรียนพุทธเกษตร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 88.80 ทอง 28  
30 โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล สพป. นครสวรรค์ เขต 3 88.20 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน สพป. พิษณุโลก เขต 3 88 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านแพะพิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 88 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 87.80 ทอง 33  
34 โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า ๑ สพป. พะเยา เขต 1 87.60 ทอง 34  
35 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 87.60 ทอง 34  
36 โรงเรียนวัฒนศึกษา สพป. เชียงราย เขต 2 87.20 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านสระกรวด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 86.80 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด สพป. ลำปาง เขต 2 86.80 ทอง 37  
39 โรงเรียนวัดป่าแดง สพป. พิจิตร เขต 2 86 ทอง 39  
40 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย สพป. สุโขทัย เขต 1 86 ทอง 39  
41 โรงเรียนบ้านวังหิน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 85.40 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 83.40 ทอง 42  
43 โรงเรียนบ้านบงตัน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 82.20 ทอง 43  
44 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน สพป. อุทัยธานี เขต 1 82.20 ทอง 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน