ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 770
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโขมงหัก สพป. กำแพงเพชร เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ สพป. ตาก เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย สพป. นครสวรรค์ เขต 3 89.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 1 87.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง สพป. พิจิตร เขต 2 84.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านมาบกระเปา สพป. พิจิตร เขต 1 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31(ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร) สพป. แพร่ เขต 1 82 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านห้วยหาน สพป. เชียงราย เขต 4 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ สพป. พิษณุโลก เขต 2 81 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านซ่าน สพป. สุโขทัย เขต 2 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 76.50 เงิน 12  
13 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย สพป. พะเยา เขต 1 75.50 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. เชียงราย เขต 3 75.50 เงิน 14  
16 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 75.50 เงิน 14  
17 โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านเนินมะค่า สพป. อุทัยธานี เขต 2 74 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 72.50 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านวังปรากฎ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 70.50 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) สพป. สุโขทัย เขต 1 68.50 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน สพป. ลำพูน เขต 1 67 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) สพป. แพร่ เขต 2 66.50 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 66 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 65 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองแม่นา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 64.50 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 64.50 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนบ้านสระ สพป. พะเยา เขต 2 64 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านปางขนุน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 63.50 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 62.50 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 62 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านนาเกียน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 62 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว สพป. พิษณุโลก เขต 1 62 ทองแดง 31  
34 โรงเรียนบ้านวังเกษตร สพป. อุทัยธานี เขต 1 62 ทองแดง 31  
35 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 62 ทองแดง 31  
36 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก สพป. ตาก เขต 2 61 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 60 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 59 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านแม่ซา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 58 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 57 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 55 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านแม่เทย สพป. ลำพูน เขต 2 55 เข้าร่วม 41  
43 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 52 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก สพป. น่าน เขต 2 52 เข้าร่วม 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน