ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 772
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป. พะเยา เขต 1 90.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลลำพูน สพป. ลำพูน เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) สพป. สุโขทัย เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดหนองสระ สพป. อุทัยธานี เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) สพป. พะเยา เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านไม้สลี สพป. ลำพูน เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 84.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 3 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป. อุทัยธานี เขต 2 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านคลองกะโบน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนผาช่อวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) สพป. เชียงราย เขต 4 77 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านชาติตระการ สพป. พิษณุโลก เขต 3 76.40 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดศรีจันดาธรรม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป. สุโขทัย เขต 1 74.60 เงิน 19  
20 โรงเรียนราชานุบาล สพป. น่าน เขต 1 74 เงิน 20  
21 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 73 เงิน 21  
22 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 72.80 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง สพป. ลำปาง เขต 2 72.60 เงิน 23  
24 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) สพป. พิษณุโลก เขต 2 71 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง สพป. ตาก เขต 2 70 เงิน 25  
26 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร สพป. น่าน เขต 2 69 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนวัดลำประดาเหนือ สพป. พิจิตร เขต 2 69 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป. แพร่ เขต 1 68 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านเนินพะยอม สพป. นครสวรรค์ เขต 1 67 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 66 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 66 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 65.40 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านวังวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 64 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 63.80 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนปรียาโชติ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 63.40 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนภราดานุสรณ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 63 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 63 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนบ้านป่าลาน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 62.80 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 62.80 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง สพป. พิจิตร เขต 1 62.60 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต 1 62.40 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านยางโองนอก สพป. ตาก เขต 1 61.40 ทองแดง 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน