ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 773
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบึงสำราญ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าลาน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง สพป. พิจิตร เขต 2 96 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 95 ทอง 6  
7 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม สพป. อุทัยธานี เขต 2 94 ทอง 7  
8 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ สพป. น่าน เขต 1 93 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเทพนคร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 91 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 90 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 89 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม สพป. พิษณุโลก เขต 1 88 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 3 87 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์ (ประชาอุทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 86 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านแม่สา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านดอนมูล สพป. พะเยา เขต 2 84 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดท้องโพลง สพป. พิษณุโลก เขต 3 83 ทอง 18  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านดง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 82 ทอง 19  
20 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 79 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านวังวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 78 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง สพป. พิษณุโลก เขต 2 77 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป. สุโขทัย เขต 1 76 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านปากตก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 75 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดบางแก้ว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 74 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 73 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) สพป. แพร่ เขต 2 72 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 71 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) สพป. แพร่ เขต 1 70 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านท่าขาม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 70 เงิน 29  
31 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 70 เงิน 29  
32 โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 69 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๘ (บ้านงอบ) สพป. น่าน เขต 2 69 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สพป. พิจิตร เขต 1 68 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนล่องแพวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 68 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนสันโป่งวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 68 ทองแดง 34  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน