ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 774
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 89.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง สพป. ลำพูน เขต 1 88.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) สพป. สุโขทัย เขต 2 87.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) สพป. เชียงราย เขต 4 86.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป. กำแพงเพชร เขต 2 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนวังพร้าววิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 80.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยวอก สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 79.40 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม สพป. นครสวรรค์ เขต 2 79.20 เงิน 9  
10 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) สพป. เชียงราย เขต 3 78.60 เงิน 10  
11 โรงเรียนจ่าการบุญ สพป. พิษณุโลก เขต 1 78.40 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านซำภู สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 77.60 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป. อุทัยธานี เขต 2 77.20 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 76.80 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 75.40 เงิน 15  
16 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 75.20 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านซำรัง สพป. พิษณุโลก เขต 2 74.80 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ สพป. สุโขทัย เขต 1 74.40 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สพป. น่าน เขต 1 73.60 เงิน 19  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สพป. ลำปาง เขต 3 73.20 เงิน 20  
21 โรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุง สพป. พิษณุโลก เขต 3 72.80 เงิน 21  
22 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ สพป. อุทัยธานี เขต 1 72.40 เงิน 22  
23 โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 72.20 เงิน 23  
24 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 71.80 เงิน 24  
25 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สพป. พิจิตร เขต 2 71.60 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 70.60 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านลาด(ราษฏร์บำรุง) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 70.20 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว สพป. ลำพูน เขต 2 70 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านแปลง 5 สพป. เชียงใหม่ เขต 5 68.40 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ สพป. เชียงราย เขต 2 68 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านเลี้ยว สพป. พะเยา เขต 2 67.80 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 67.40 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. น่าน เขต 2 67.20 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านป่าแต้ว สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 66.80 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ สพป. แพร่ เขต 1 66.20 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง สพป. ตาก เขต 1 66 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนา สพป. นครสวรรค์ เขต 1 65.60 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 65.20 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย สพป. ตาก เขต 2 64.60 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 64.20 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านแม่แปง สพป. แพร่ เขต 2 63.60 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม สพป. พะเยา เขต 1 63 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 62.60 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านหนองสรวง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 62 ทองแดง 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน