ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 775
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 88.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยมอญ สพป. น่าน เขต 1 88.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 85.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 83.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป. แพร่ เขต 2 83.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ สพป. อุทัยธานี เขต 1 82.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนแม่สอด สพป. ตาก เขต 2 82.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 82.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 82.20 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 81.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) สพป. พะเยา เขต 2 81.60 ทอง 11  
13 โรงเรียนวัดบ้านดง สพป. พิษณุโลก เขต 1 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านผาเวียง สพป. สุโขทัย เขต 2 79 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 78.40 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 78 เงิน 16  
18 โรงเรียนวังทองวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 77.40 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 77.20 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 77 เงิน 20  
21 โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 77 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านป่าเลา สพป. ลำพูน เขต 1 76.90 เงิน 22  
23 โรงเรียนวังก้านเหลือง สพป. พิจิตร เขต 2 76.50 เงิน 23  
24 โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย สพป. ลำพูน เขต 2 76.40 เงิน 24  
25 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76.30 เงิน 25  
26 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก สพป. พิจิตร เขต 1 75.90 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 75.80 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา สพป. ตาก เขต 1 75.40 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านผาหลัก สพป. น่าน เขต 2 75.40 เงิน 28  
30 โรงเรียนบ้านแม่กา สพป. พะเยา เขต 1 75.40 เงิน 28  
31 โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 75 เงิน 31  
32 โรงเรียนพิชัยวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 74.90 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านซำภู สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 74.60 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 74.60 เงิน 33  
35 โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) สพป. แพร่ เขต 1 74.50 เงิน 35  
36 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 74.50 เงิน 35  
37 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม สพป. กำแพงเพชร เขต 2 74.40 เงิน 37  
38 โรงเรียนวัดท้องโพลง สพป. พิษณุโลก เขต 3 74.40 เงิน 37  
39 โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป. อุทัยธานี เขต 2 74.30 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 73.90 เงิน 40  
41 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย สพป. สุโขทัย เขต 1 73.30 เงิน 41  
42 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 72.40 เงิน 42  
43 โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 71.20 เงิน 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน