ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 776
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป. แพร่ เขต 2 94.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 สพป. ตาก เขต 2 87.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป. พิษณุโลก เขต 3 85.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก สพป. พิษณุโลก เขต 2 85.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 82.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 82.80 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านร่องจว้า สพป. พะเยา เขต 1 81.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 80.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 77.80 เงิน 10  
11 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 75.40 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านดอนปิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 74.40 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง สพป. เชียงราย เขต 4 74.40 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านหนองขาว สพป. พิจิตร เขต 1 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ สพป. น่าน เขต 1 73.80 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านมอเจริญ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 72.60 เงิน 16  
17 โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 72.60 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 72.40 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านสบพลึง สพป. ลำปาง เขต 1 71.80 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 71.40 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 2 69.60 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนวัดโพทะเล สพป. พิจิตร เขต 2 68.80 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านเขานางต่วม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 67.80 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน