ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 781
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพป. สุโขทัย เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล สพป. พิจิตร เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป. พิษณุโลก เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านปางสุด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป. พะเยา เขต 1 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สพป. ลำพูน เขต 1 63 ทองแดง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน