ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 783
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม สพป. พิษณุโลก เขต 3 90.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก สพป. กำแพงเพชร เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 73.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 67.33 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังร่อง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 67 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 66.67 ทองแดง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน