ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 784
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป. พิษณุโลก เขต 3 98.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 97.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร สพป. พิจิตร เขต 2 96.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านลำพยนต์ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 95.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองทราย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 94.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 93.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านวังร่อง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 92.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านน้ำปาด สพป. พิษณุโลก เขต 2 91.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเนิน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 90.66 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. กำแพงเพชร เขต 1 89.66 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป. อุทัยธานี เขต 2 88.66 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่อมกิ สพป. ตาก เขต 2 87.66 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน