ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 787
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง สพป. พิษณุโลก เขต 3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดรุณานุกูลลานกระบือ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) สพป. เชียงราย เขต 3 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ สพป. อุทัยธานี เขต 1 88.96 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านปางงู สพป. นครสวรรค์ เขต 2 88.54 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) สพป. สุโขทัย เขต 2 88.32 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 87.96 ทอง 9  
10 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 87.07 ทอง 10  
11 โรงเรียนดรุณพัฒนา สพป. ลำพูน เขต 1 86.66 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านเวียงแหง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 86.65 ทอง 12  
13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม สพป. พิษณุโลก เขต 1 85.79 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลตาก สพป. ตาก เขต 1 85.68 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านมอเจริญ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 85.67 ทอง 15  
16 โรงเรียนสามมิตร สพป. นครสวรรค์ เขต 3 83.53 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านดงพลวง สพป. พิษณุโลก เขต 2 83.25 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านชี สพป. น่าน เขต 2 83.16 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านพุขาม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 82.92 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 81.97 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านหลักปัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81.85 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สพป. ตาก เขต 2 81.56 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก สพป. เชียงราย เขต 1 81.43 ทอง 23  
24 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) สพป. สุโขทัย เขต 1 81.21 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) สพป. พะเยา เขต 1 80.33 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สพป. น่าน เขต 1 80.10 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 79.33 เงิน 27  
28 โรงเรียนวัดร้องธาร สพป. ลำพูน เขต 2 79.26 เงิน 28  
29 โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 79.10 เงิน 29  
30 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 79.05 เงิน 30  
31 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 77 เงิน 31  
32 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76.55 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านท่าผา สพป. ลำปาง เขต 2 75.13 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป. แพร่ เขต 2 74.90 เงิน 34  
35 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 74.45 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป. พะเยา เขต 2 74.35 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านสันทราย(หางดง) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 74.28 เงิน 37  
38 โรงเรียนไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 73.73 เงิน 38  
39 โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" สพป. พิจิตร เขต 2 71.15 เงิน 39  
40 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป. แพร่ เขต 1 70.47 เงิน 40  
41 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 70.20 เงิน 41  
42 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) สพป. เชียงราย เขต 4 70.12 เงิน 42  
43 โรงเรียนบ้านในเมือง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 64.96 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านขุนกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 61.38 ทองแดง 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน