ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 788
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านมอเจริญ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ สพป. อุทัยธานี เขต 1 95.54 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 95.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบางลาด สพป. กำแพงเพชร เขต 1 93.36 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปากคะยาง สพป. สุโขทัย เขต 2 90.51 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. เชียงราย เขต 3 90.35 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 90.07 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 89.35 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดหัวถนน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 88.25 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 87.99 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านร่องจว้า สพป. พะเยา เขต 1 87.66 ทอง 11  
12 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 87.02 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 86.62 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม สพป. อุทัยธานี เขต 2 84.71 ทอง 14  
15 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 84.24 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สพป. ตาก เขต 2 84.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านเขาชะโงก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 84.18 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 82.13 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ สพป. พิษณุโลก เขต 3 82.01 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) สพป. พิษณุโลก เขต 1 81.61 ทอง 20  
21 โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80.61 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองโป่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 80.53 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองพง สพป. พิจิตร เขต 1 80.48 ทอง 23  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 80.31 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองแม่นา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 80.11 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านไร่ดง สพป. ลำพูน เขต 1 80 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป. น่าน เขต 2 78.87 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป. แพร่ เขต 2 78.20 เงิน 28  
29 โรงเรียนวังก้านเหลือง สพป. พิจิตร เขต 2 77.73 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านในสอย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 77.03 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านบึงหญ้า สพป. สุโขทัย เขต 1 76.46 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 76.25 เงิน 32  
33 โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 75.84 เงิน 33  
34 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน) สพป. พะเยา เขต 2 75.79 เงิน 34  
35 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 74.84 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านปางเป๋ย สพป. น่าน เขต 1 74.73 เงิน 36  
37 โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ สพป. ตาก เขต 1 74.16 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 73.24 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านขุนกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 72.61 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 71.60 เงิน 40  
41 โรงเรียนพนมมาศพิทยากร สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 71.56 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านร่มหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 66.39 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร สพป. แพร่ เขต 1 66.17 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 60 ทองแดง 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน