ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 789
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม สพป. พิษณุโลก เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล สพป. นครสวรรค์ เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่ายางใต้ สพป. ตาก เขต 1 97.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดเทพาราม สพป. เชียงใหม่ เขต 4 95.45 ทอง 5  
6 โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 93.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดจอมแจ้ง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 93 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 92 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนปาณัทคุณา สพป. พะเยา เขต 2 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนดรุณพัฒนา สพป. ลำพูน เขต 1 87.32 ทอง 12  
13 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านในเมือง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 84.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 83.28 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านปางลาว สพป. เชียงราย เขต 1 82.17 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สพป. เชียงราย เขต 3 81.66 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านสารจิตร สพป. สุโขทัย เขต 2 80.50 ทอง 19  
20 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 80 ทอง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 79 เงิน 21  
22 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน สพป. น่าน เขต 2 78.67 เงิน 22  
23 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 77.48 เงิน 23  
24 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา สพป. พิษณุโลก เขต 3 76 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส สพป. พิษณุโลก เขต 2 75.23 เงิน 25  
26 โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป. แพร่ เขต 1 74.12 เงิน 26  
27 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 73 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านถ้ำลอด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 72.50 เงิน 28  
29 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 71 เงิน 29  
30 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 70 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) สพป. แพร่ เขต 2 69 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 68.75 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สพป. สุโขทัย เขต 1 67.33 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 67 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 66.45 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนอุสาหะวิทยา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 65.52 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) สพป. อุทัยธานี เขต 1 65.35 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ สพป. เชียงราย เขต 2 64.78 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 63.77 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง สพป. ลำพูน เขต 2 63.45 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 62.89 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด สพป. พิจิตร เขต 2 62.47 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านอมพาย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 61.11 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านต๋อม สพป. พะเยา เขต 1 60.79 ทองแดง 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน