ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 079
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ สพป. น่าน เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว สพป. สุโขทัย เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ สพป. พิษณุโลก เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดปากน้ำ สพป. สุโขทัย เขต 2 90 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านรวมใจ สพป. เชียงราย เขต 3 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านซับไม้แดง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 81 ทอง 8  
10 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล สพป. นครสวรรค์ เขต 3 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านชายเคือง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 73 เงิน 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน