ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 790
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม สพป. พะเยา เขต 2 99.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ สพป. เชียงราย เขต 2 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 97.56 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล สพป. ตาก เขต 1 97 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 96.78 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านน้ำปาย สพป. น่าน เขต 1 95.45 ทอง 7  
8 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 94.38 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 93 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ สพป. ตาก เขต 2 92.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านบางลาด สพป. กำแพงเพชร เขต 1 91.34 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านถ้ำลอด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 90 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านวังถ้ำ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 89.26 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. สุโขทัย เขต 1 88.78 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านสารจิตร สพป. สุโขทัย เขต 2 87.23 ทอง 15  
16 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม สพป. อุทัยธานี เขต 1 86 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านยางเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 85.45 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) สพป. แพร่ เขต 1 84.32 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 84.23 ทอง 19  
20 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 82.75 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 79 เงิน 21  
22 โรงเรียนสามัคคีสันม่วง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78.25 เงิน 22  
23 โรงเรียนชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 77 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 76.56 เงิน 24  
25 โรงเรียนปากจอกวิทยา สพป. แพร่ เขต 2 75.49 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 74 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 73.75 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านส่องตาแล สพป. กำแพงเพชร เขต 2 72.30 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป. พิษณุโลก เขต 3 71.98 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 71.26 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านคลองกำลัง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 70.56 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. อุทัยธานี เขต 2 69.55 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านห้วยไซ สพป. ลำพูน เขต 1 68.45 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนวัดทับหมัน สพป. พิจิตร เขต 2 67 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. น่าน เขต 2 66.48 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 3 65.75 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน สพป. พิจิตร เขต 1 64.32 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านค่า สพป. พะเยา เขต 1 63.72 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านอมพาย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 63 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ สพป. พิษณุโลก เขต 2 62.78 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 62.04 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา สพป. เชียงราย เขต 4 61 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 60.15 ทองแดง 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน