ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 791
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองไพร สพป. กำแพงเพชร เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสะนำ สพป. อุทัยธานี เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดป่าเรไร สพป. พิจิตร เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง สพป. เชียงราย เขต 4 80.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ สพป. ลำปาง เขต 1 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 6  
8 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 80 ทอง 6  
9 โรงเรียนอนุบาลแม่พริก สพป. ลำปาง เขต 2 78.50 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านกล้วย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ สพป. พะเยา เขต 1 75 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านปางเกลือ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 75 เงิน 10  
13 โรงเรียนบ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 75 เงิน 10  
14 โรงเรียนบ้านหนองสูน สพป. ลำพูน เขต 2 75 เงิน 10  
15 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 75 เงิน 10  
16 โรงเรียนอนุบาลตาก สพป. ตาก เขต 1 75 เงิน 10  
17 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 73.50 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านร้องลึก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 73.50 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 72 เงิน 19  
20 โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 70 เงิน 20  
21 โรงเรียนห้วยต้นนุ่นวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 70 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านหนองเงือก สพป. ลำพูน เขต 1 68.50 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านกล้วย สพป. ลำปาง เขต 3 67 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 67 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 67 ทองแดง 23  
26 โรงเรียนอนุบาลปาริมา พิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต 1 67 ทองแดง 23  
27 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว สพป. น่าน เขต 1 65.50 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ สพป. สุโขทัย เขต 1 65 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านท่าด้วง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 63.50 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านท่าม่าน สพป. พะเยา เขต 2 62 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านตลุกหิน สพป. พิจิตร เขต 1 60 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) สพป. แพร่ เขต 2 60 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนสันติวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 60 ทองแดง 31  
34 โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนสันกอง สพป. เชียงราย เขต 2 60 ทองแดง 31  
35 โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) สพป. สุโขทัย เขต 2 58.50 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านน้ำก้อ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 58.50 เข้าร่วม 35  
37 โรงเรียนวัดหัวกะทุ่ม สพป. นครสวรรค์ เขต 1 57 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง) สพป. แพร่ เขต 1 55 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์ (ประชาอุทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 50 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย สพป. เชียงราย เขต 3 50 เข้าร่วม 39  
41 โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ สพป. ตาก เขต 2 48.50 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. พิษณุโลก เขต 3 40 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนบ้านแม่ปาน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 40 เข้าร่วม 42  
44 โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา สพป. อุทัยธานี เขต 1 37 เข้าร่วม 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน