ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 793
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสันทราย สพป. เชียงราย เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวังพร้าววิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 87.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 86.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 84.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 84.33 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหูช้าง สพป. อุทัยธานี เขต 2 81.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว(บ้านท่าฮ้อ) สพป. เชียงราย เขต 2 81.33 ทอง 8  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 79.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนพนมมาศพิทยากร สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 70 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) สพป. แพร่ เขต 1 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน