ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 794
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 92.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 91.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป. อุทัยธานี เขต 1 90.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 90.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต 1 90.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) สพป. เชียงราย เขต 3 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนอัยยสิริ สพป. ลำพูน เขต 2 88.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 88.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 88.20 ทอง 8  
10 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 88.20 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านนาเมือง สพป. พิษณุโลก เขต 3 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง สพป. ลำปาง เขต 1 87.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 86.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป. แพร่ เขต 1 84.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 84 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป. พะเยา เขต 1 83.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 83.40 ทอง 17  
19 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สพป. สุโขทัย เขต 1 82.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) สพป. เชียงราย เขต 4 82.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง สพป. พิจิตร เขต 2 82.20 ทอง 20  
22 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 82 ทอง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 82 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านแม่สอย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 81.80 ทอง 24  
25 โรงเรียนสิริอัมพร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 81.80 ทอง 24  
26 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 81.60 ทอง 26  
27 โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 สพป. เชียงใหม่ เขต 5 81.40 ทอง 27  
28 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพป. ตาก เขต 2 80.60 ทอง 28  
29 โรงเรียนอนุบาลลำพูน สพป. ลำพูน เขต 1 80.20 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านก๊อหลวง สพป. พะเยา เขต 2 80 ทอง 30  
31 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง สพป. สุโขทัย เขต 2 80 ทอง 30  
32 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพป. พิษณุโลก เขต 2 79.60 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 79.40 เงิน 33  
34 โรงเรียนอนุบาลตริณศิลป์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 79.20 เงิน 34  
35 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 79.20 เงิน 34  
36 โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 78.60 เงิน 36  
37 โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน สพป. เชียงราย เขต 2 77.40 เงิน 37  
38 โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ สพป. แพร่ เขต 2 77.40 เงิน 37  
39 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 76.60 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 76 เงิน 40  
41 โรงเรียนเขื่อนภูมิพล สพป. ตาก เขต 1 74.80 เงิน 41  
42 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 73.40 เงิน 42  
43 โรงเรียนอุดมวิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 73 เงิน 43  
44 โรงเรียนราชานุบาล สพป. น่าน เขต 1 70 เงิน 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน