ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 795
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 93.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 91.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 89.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 88.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 87.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สพป. น่าน เขต 1 87.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 87.60 ทอง 7  
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) สพป. เชียงราย เขต 3 87.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป. อุทัยธานี เขต 2 87.40 ทอง 9  
11 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สพป. สุโขทัย เขต 1 86.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านเลาลี สพป. เชียงราย เขต 2 86.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) สพป. สุโขทัย เขต 2 86.20 ทอง 12  
14 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย สพป. ตาก เขต 1 86.20 ทอง 12  
15 โรงเรียนภราดานุสรณ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 86 ทอง 15  
16 โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา สพป. ลำพูน เขต 1 85.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 85.50 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป. แพร่ เขต 1 85.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนผดุงวิทย์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 85 ทอง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 84.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป. พะเยา เขต 1 84.40 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนเทพนารี สพป. แพร่ เขต 2 84.20 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านร่องแมด สพป. พะเยา เขต 2 84 ทอง 24  
25 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป. อุทัยธานี เขต 1 83.40 ทอง 25  
26 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพป. ตาก เขต 2 82.80 ทอง 26  
27 โรงเรียนศึกษาลัย สพป. พิษณุโลก เขต 2 82.60 ทอง 27  
28 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 82.60 ทอง 27  
29 โรงเรียนบ้านหนองสรวง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 82.20 ทอง 29  
30 โรงเรียนพันธสัญญา สพป. เชียงใหม่ เขต 4 82.20 ทอง 29  
31 โรงเรียนวัดคูยาง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 82 ทอง 31  
32 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 81.20 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 81.20 ทอง 32  
34 โรงเรียนอัยยสิริ สพป. ลำพูน เขต 2 80.80 ทอง 34  
35 โรงเรียนปรียาโชติ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80.60 ทอง 35  
36 โรงเรียนผาปังวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 80 ทอง 36  
37 โรงเรียนโถงจื้อ สพป. พิจิตร เขต 2 77.80 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านสองแคว สพป. น่าน เขต 2 77.40 เงิน 38  
39 โรงเรียนวัดปากไพร สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 77.20 เงิน 39  
40 โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 75.80 เงิน 40  
41 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 75.40 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 74.20 เงิน 42  
43 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา สพป. พิษณุโลก เขต 3 74 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านแม่สอย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 72.40 เงิน 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน