ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 796
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดจอมทอง สพป. พิษณุโลก เขต 1 94.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 92.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวนาหลวง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 87.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย สพป. ตาก เขต 1 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง สพป. พะเยา เขต 2 84.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 83.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 83.80 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สพป. เชียงราย เขต 3 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 82.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 80.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด สพป. เชียงราย เขต 4 80.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 80.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 79 เงิน 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดบ้านม้า สพป. ลำพูน เขต 1 77.60 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 77.40 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง สพป. อุทัยธานี เขต 1 77.20 เงิน 19  
20 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา สพป. น่าน เขต 2 76 เงิน 20  
21 โรงเรียนเทศบาล1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 75.60 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านสุพรรณ สพป. แพร่ เขต 1 75.50 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก สพป. กำแพงเพชร เขต 1 74 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านนาพราน สพป. พิษณุโลก เขต 2 74 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป. เชียงราย เขต 1 73.60 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดท่าทอง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 73.60 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สพป. พิจิตร เขต 1 73 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว สพป. พิษณุโลก เขต 3 72.80 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านปางเป๋ย สพป. น่าน เขต 1 72.20 เงิน 29  
30 โรงเรียนวัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์) สพป. พิจิตร เขต 2 72.20 เงิน 29  
31 โรงเรียนบ้านวังชะโอน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 71.40 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) สพป. แพร่ เขต 2 69.40 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 69.20 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านปางหินฝน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 69.20 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก สพป. พะเยา เขต 1 67.60 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านยางเมือง สพป. สุโขทัย เขต 1 65.60 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านหูช้าง สพป. อุทัยธานี เขต 2 65.20 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 65 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 64.20 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 62.20 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 62.20 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล สพป. นครสวรรค์ เขต 3 62 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านบึงบอน สพป. สุโขทัย เขต 2 61.20 ทองแดง 43  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน