ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 080
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดจอมทอง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดงสารภี สพป. ลำพูน เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น สพป. พิษณุโลก เขต 1 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน สพป. ตาก เขต 2 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านธารหวาย สพป. นครสวรรค์ เขต 1 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) สพป. พะเยา เขต 2 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเขาพลวง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนปรียาโชติ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 91 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านผาเวียง สพป. น่าน เขต 2 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านบุญเรือง สพป. เชียงราย เขต 4 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านวังตามน สพป. สุโขทัย เขต 2 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านวังเกษตร สพป. อุทัยธานี เขต 1 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 79 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. ลำปาง เขต 1 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง สพป. เชียงราย เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน