ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 800
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 92.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา สพป. ลำพูน เขต 1 89.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 87.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 87.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลปาริมา พิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต 1 86.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป. พะเยา เขต 1 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สพป. สุโขทัย เขต 1 84.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยเจียง สพป. พิษณุโลก เขต 3 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสวนขวัญ สพป. อุทัยธานี เขต 1 83.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 83.80 ทอง 10  
12 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 83.80 ทอง 10  
13 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 83.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา สพป. พิจิตร เขต 1 83.40 ทอง 13  
15 โรงเรียนอุทิศศึกษา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 83.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 82.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 82.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 82.20 ทอง 17  
19 โรงเรียนเทศบาล1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 82.20 ทอง 17  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง สพป. ตาก เขต 2 82 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านวังโพ สพป. ตาก เขต 1 81.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ สพป. แพร่ เขต 1 81.60 ทอง 21  
23 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 81.40 ทอง 23  
24 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 81 ทอง 24  
25 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 80.80 ทอง 25  
26 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 80.80 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง สพป. พิจิตร เขต 2 80.60 ทอง 27  
28 โรงเรียนปาณัทคุณา สพป. พะเยา เขต 2 80.40 ทอง 28  
29 โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 80.40 ทอง 28  
30 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 80.20 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านโจะโหวะ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 80.20 ทอง 30  
32 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 2 80 ทอง 32  
33 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 76.40 เงิน 34  
35 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 76.40 เงิน 34  
36 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ สพป. อุทัยธานี เขต 2 75.40 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 75.20 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านปากสาน สพป. สุโขทัย เขต 2 75.20 เงิน 37  
39 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สพป. น่าน เขต 1 75 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 39  
41 โรงเรียนบ้านแม่ป้อก สพป. ลำพูน เขต 2 75 เงิน 39  
42 โรงเรียนปากจอกวิทยา สพป. แพร่ เขต 2 75 เงิน 39  
43 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 74.60 เงิน 43  
44 โรงเรียนศึกษาลัย สพป. พิษณุโลก เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน