ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 811
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านช้างคับ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 99.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. เชียงราย เขต 3 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป. น่าน เขต 2 94.51 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านวังถ้ำ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 87.31 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) สพป. แพร่ เขต 2 86.57 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 86.47 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 86.24 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ สพป. พิษณุโลก เขต 2 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ สพป. พิษณุโลก เขต 3 85.01 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านดงอินตา สพป. พะเยา เขต 1 84.70 ทอง 12  
13 โรงเรียนวังทองวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 84.25 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 83.76 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) สพป. ลำปาง เขต 2 83.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 78.29 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 78.04 เงิน 17  
18 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 สพป. ตาก เขต 2 77.35 เงิน 18  
19 โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 77.21 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 76.86 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด สพป. พิจิตร เขต 2 76.56 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านคลองข่อย สพป. อุทัยธานี เขต 1 76.30 เงิน 22  
23 โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 76.25 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดสำโรงชัย สพป. นครสวรรค์ เขต 3 76.23 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านนาฟ่อน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 75.74 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 74.93 เงิน 26  
27 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 109 (บ้านร่องส้าน) สพป. พะเยา เขต 2 74.55 เงิน 27  
28 โรงเรียนซินจง สพป. น่าน เขต 1 74.44 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 74.22 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" สพป. สุโขทัย เขต 1 73.52 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านในสอย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 69.44 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านสันป่าแดง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 67.51 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ สพป. ลำพูน เขต 1 67.31 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านวังแร่ สพป. สุโขทัย เขต 2 66.75 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65.96 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 65.86 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 65.85 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร สพป. ลำพูน เขต 2 64.63 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม สพป. อุทัยธานี เขต 2 63.45 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองพง สพป. พิจิตร เขต 1 63.39 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 62.45 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านจันทร์ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 62.31 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านละอูบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 61.66 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว สพป. แพร่ เขต 1 61.45 ทองแดง 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน