ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 812
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป. พะเยา เขต 1 89.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสันถนน สพป. เชียงราย เขต 3 88.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) สพป. พิษณุโลก เขต 3 88.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านมูเซอ สพป. ตาก เขต 1 85.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 84.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง สพป. อุทัยธานี เขต 2 84.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 83.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนวังทองวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 82.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านวังยางราษฎร์สามัคคี สพป. พิษณุโลก เขต 2 81.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์) สพป. แพร่ เขต 2 80.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 80.80 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านพญาวัง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 80.60 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง สพป. พิจิตร เขต 1 80.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 80.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ สพป. พะเยา เขต 2 80 ทอง 20  
21 โรงเรียนชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 78.40 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก สพป. พิษณุโลก เขต 1 77.80 เงิน 22  
23 โรงเรียนสกาดพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 77.60 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านนาไค้ สพป. น่าน เขต 1 77.20 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 76.60 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง สพป. สุโขทัย เขต 2 76.20 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดพร้าว สพป. พิจิตร เขต 2 76 เงิน 27  
28 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 75.60 เงิน 28  
29 โรงเรียนแม่ถอดวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 75 เงิน 29  
30 โรงเรียนวัดสันติธรรม สพป. นครสวรรค์ เขต 1 73.40 เงิน 30  
31 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 72.20 เงิน 31  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน