ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 813
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพป. ตาก เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสิ่นหมิ่น สพป. พิษณุโลก เขต 1 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบรรพตวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 91.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลรัศมี สพป. อุทัยธานี เขต 2 90.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) สพป. เชียงราย เขต 3 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ สพป. แพร่ เขต 2 89.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านวาวี สพป. เชียงราย เขต 2 89.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนกวางตง สพป. สุโขทัย เขต 1 88.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สพป. น่าน เขต 1 87.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 86.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 86.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนป้วยมิ้ง สพป. สุโขทัย เขต 2 85.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนเจริญศิลป์ สพป. แพร่ เขต 1 84.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย สพป. ตาก เขต 1 83.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนหัวเฉียว สพป. พิจิตร เขต 2 83 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 82 ทอง 18  
19 โรงเรียนประชาบำรุง สพป. พะเยา เขต 1 81.67 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านสันปูเลย สพป. ลำพูน เขต 2 81 ทอง 20  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง สพป. น่าน เขต 2 80.33 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 80.33 ทอง 21  
23 โรงเรียนอนุบาลตริณศิลป์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 80.33 ทอง 21  
24 โรงเรียนจงซันเซียะเซี่ยว สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80 ทอง 24  
25 โรงเรียนปาณัทคุณา สพป. พะเยา เขต 2 79.33 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 79 เงิน 26  
27 โรงเรียนอนุบาลลำพูน สพป. ลำพูน เขต 1 79 เงิน 26  
28 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ สพป. พิจิตร เขต 1 78 เงิน 28  
29 โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 77.67 เงิน 29  
30 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป. อุทัยธานี เขต 1 77 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านน้ำโจน สพป. พิษณุโลก เขต 3 76.67 เงิน 31  
32 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร สพป. พิษณุโลก เขต 2 74.67 เงิน 32  
33 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 3 73 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. เชียงใหม่ เขต 5 67.67 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนสหะราษฎร์ศึกษา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 45 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านป่าตาล สพป. ลำปาง เขต 2 0 เข้าร่วม  
37 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 0 เข้าร่วม  
38 โรงเรียนประชาวิทย์ สพป. ลำปาง เขต 1 0 เข้าร่วม  
39 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน