ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 814
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบรรพตวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 88.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ สพป. ตาก เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนซินจง สพป. น่าน เขต 1 85.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 84.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. น่าน เขต 2 83.83 ทอง 7  
8 โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 83.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย สพป. ตาก เขต 1 81.66 ทอง 9  
10 โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย สพป. สุโขทัย เขต 1 81.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านศาลา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดหนองตางู สพป. นครสวรรค์ เขต 2 78.16 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านป่าเสร้า สพป. เชียงใหม่ เขต 1 77.50 เงิน 13  
14 โรงเรียนไท่จง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 77.50 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 73.66 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 72.66 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 71.83 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. เชียงใหม่ เขต 5 71.33 เงิน 18  
19 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2 (สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) สพป. อุทัยธานี เขต 2 69.33 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนแม่มอญวิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 69 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ สพป. แพร่ เขต 2 68.83 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านห้วยไซ สพป. ลำพูน เขต 1 68.33 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพป. พิษณุโลก เขต 2 65.50 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านน้ำโจน สพป. พิษณุโลก เขต 3 65.16 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน