ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 815
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพป. พิษณุโลก เขต 2 83.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย สพป. พิษณุโลก เขต 1 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 77.66 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. เชียงใหม่ เขต 5 72.66 เงิน 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน